Tháng 11 năm 2024 là thời điểm lý tưởng để bạn lên kế hoạch chuyển nhà, tuy nhiên việc lựa chọn ngày tốt trong tháng này cần dựa vào nhiều yếu tố như phong thủy, tâm linh và lịch âm để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và mang lại nhiều may mắn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những ngày tốt chuyển nhà trong tháng 11 năm 2024, giúp bạn có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất cho gia đình mình.

ngày tốt chuyển nhà tháng 11 năm 2024 ngày đẹp nhập trạch tháng 11 năm 2024

ngày tốt chuyển nhà tháng 11 năm 2024 ngày đẹp nhập trạch tháng 11 năm 2024

Lịch Ngày Tốt Chuyển Nhà Tháng 11 Năm 2024

Để chọn được ngày tốt chuyển nhà, bạn cần tham khảo lịch vạn niên và lịch âm để xác định những ngày phù hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là một số tiêu chí để lựa chọn ngày tốt:

1. Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 2/10/2024)

 • Ngày: Canh Ngọ, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Thanh Long (tốt)

 • Tiết khí: Sương giáng

 • Trực: Nguy

 • Giờ tốt: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17 – 19h)

 • Giờ xấu: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

2. Chủ Nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 3/10/2024)

 • Ngày: Tân Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Minh Đường (tốt)

 • Tiết khí: Sương giáng

 • Trực: Thành

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

3. Thứ Tư, ngày 6 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 6/10/2024)

 • Ngày: Giáp Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Kim Quỹ (tốt)

 • Tiết khí: Sương giáng

 • Trực: Bế

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h)

4. Thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 7/10/2024)

 • Ngày: Ất Hợi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Bảo Quang (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Kiến

 • Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

5. Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 9/10/2024)

 • Ngày: Đinh Sửu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Ngọc Đường (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Mãn

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

6. Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 12/10/2024)

 • Ngày: Canh Thìn, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Tư Mệnh (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Chấp

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h)

7. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 15/10/2024)

 • Ngày: Quý Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Minh Đường (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Thành

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

8. Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 18/10/2024)

 • Ngày: Bính Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Kim Quỹ (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Bế

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h)

9. Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 19/10/2024)

 • Ngày: Đinh Hợi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Bảo Quang (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Kiến

 • Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

10. Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 21/10/2024)

 • Ngày: Kỷ Sửu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Ngọc Đường (tốt)

 • Tiết khí: Lập đông

 • Trực: Mãn

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

11. Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 24/10/2024)

 • Ngày: Nhâm Thìn, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Tư Mệnh (tốt)

 • Tiết khí: Tiểu tuyết

 • Trực: Chấp

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h)

12. Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 26/10/2024)

 • Ngày: Giáp Ngọ, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Thanh Long (tốt)

 • Tiết khí: Tiểu tuyết

 • Trực: Nguy

 • Giờ tốt: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17 – 19h)

 • Giờ xấu: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

13. Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 27/10/2024)

 • Ngày: Ất Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Minh Đường (tốt)

 • Tiết khí: Tiểu tuyết

 • Trực: Thành

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

14. Thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024 (Âm lịch: 30/10/2024)

 • Ngày: Mậu Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn

 • Hoàng đạo: Kim Quỹ (tốt)

 • Tiết khí: Tiểu tuyết

 • Trực: Bế

 • Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

 • Giờ xấu: Tý (23h – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19 – 21h)

Tham khảo:Ngày Tốt Chuyển Nhà Tháng 10 Năm 2024-Ngày Tốt Nhập Trạch Tháng 10

3. Ngày Tốt Theo Tuổi Gia Chủ:

 • Tuổi hợp mệnh: Nên chọn ngày hợp với mệnh của gia chủ, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng.
 • Tuổi xung khắc: Tránh chọn những ngày xung khắc với mệnh của gia chủ, có thể dẫn đến những rắc rối, bất hòa và khó khăn.
 • Tham khảo chuyên gia: Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ.

Ví dụ: Gia chủ sinh năm 1980 thuộc mệnh Thổ, tuổi Canh Thân. Theo phong thủy, tuổi Canh Thân hợp với mệnh Hỏa, Mộc và Thổ. Do đó, gia chủ nên chọn ngày có sao tốt chiếu mệnh là Hỏa, Mộc hoặc Thổ, tránh những ngày có sao xấu là Kim hoặc Thủy.

Tham khảo:Cách Chọn Ngày Tốt Chuyển Nhà -Xem ngày dọn nhà mới 2024

4. Ngày Tốt Theo Phong Thủy:

 • Hướng nhà: Chọn ngày tốt có hướng nhà hợp với mệnh của gia chủ, giúp gia đình gặp nhiều may mắn và tài lộc.
 • Cung mệnh: Chọn ngày tốt có cung mệnh hợp với gia chủ, giúp gia đình được che chở, bình an và thuận lợi trong cuộc sống.
 • Tham khảo chuyên gia: Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để xác định hướng nhà và cung mệnh phù hợp với gia chủ.

Ví dụ: Gia chủ thuộc mệnh Thổ, hướng nhà tốt nhất là hướng Nam hoặc Tây Nam. Gia chủ nên chọn ngày tốt có hướng nhà hợp với mệnh Thổ, giúp gia đình được che chắn, bình an và gặp nhiều may mắn.

5. Ngày Tốt Theo Lịch Âm:

 • Tháng âm: Nên chọn tháng tốt theo lịch âm, phù hợp với các hoạt động chuyển nhà theo truyền thống.
 • Ngày âm: Chọn ngày tốt trong tháng âm để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và gặp nhiều may mắn.
 • Tham khảo lịch âm: Nên tham khảo lịch âm để xác định những ngày tốt trong tháng 11 năm 2024.

Ví dụ: Theo lịch âm, tháng 11 năm 2024 là tháng 10 năm Quý Mão. Những ngày tốt trong tháng 10 năm Quý Mão là ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

6. Ngày Tốt Theo Các Yếu Tố Khác:

 • Tránh những ngày lễ tết: Nên tránh những ngày lễ tết quan trọng để tránh ảnh hưởng đến việc chuyển nhà.
 • Thời tiết: Nên chọn ngày đẹp trời, thuận lợi cho việc vận chuyển đồ đạc và sắp xếp nhà cửa.
 • Sự thuận tiện: Nên chọn ngày phù hợp với lịch trình của gia đình, đảm bảo mọi người có mặt để giúp đỡ.

FAQ – Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Chuyển Nhà

1. Chuyển nhà vào ngày xấu có sao không?

Chuyển nhà vào ngày xấu có thể gặp phải những bất lợi, rắc rối và khó khăn, ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của gia đình. Do đó, nên tránh chuyển nhà vào những ngày hắc đạo, lựa chọn ngày tốt để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và mang lại nhiều may mắn.

2. Chuyển nhà vào ban đêm có được không?

Theo quan niệm dân gian, chuyển nhà vào ban đêm có thể không tốt, vì sẽ tạo ra những luồng khí không tốt, dễ dẫn đến những sự cố, rủi ro và ảnh hưởng đến gia đình. Do đó, nên chuyển nhà vào ban ngày, khi trời sáng, để tránh những điều không may mắn.

3. Làm sao để hóa giải những ngày xấu khi chuyển nhà?

Có thể hóa giải những ngày xấu bằng cách chọn thời gian chuyển nhà vào lúc tốt trong ngày, sử dụng các phương pháp phong thủy như đặt các vật phẩm phong thủy, đọc kinh cầu an hoặc thắp hương để cầu mong bình an và thuận lợi.

4. Nên chọn ngày tốt chuyển nhà theo tuổi của ai?

Nên chọn ngày tốt chuyển nhà theo tuổi của gia chủ, người đứng đầu trong gia đình. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc ý kiến của các thành viên khác trong gia đình để đảm bảo mọi người đều đồng ý.

5. Chuyển nhà có cần kiêng kỵ gì không?

Chuyển nhà có một số kiêng kỵ cần lưu ý, như:

 • Không nên chuyển nhà vào ngày giỗ, ngày vía thần linh, ngày sinh nhật của người thân.
 • Không nên chuyển nhà vào ngày có tang lễ.
 • Không nên chuyển nhà vào ngày mưa gió.
 • Không nên chuyển nhà vào ngày có người đang ốm đau.

Liên hệ Công Ty Kiến Vàng theo thông tin sau:

Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại chuyển nhà Kiến Vàng:
☎️Tổng đài miễn cước: (024)38.111.222
☎️Hotline: 0985.53.33.63
☎️Zalo: 0985.53.33.63 – 09898.05.766

Mã số thuế: 0106942699

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN VÀNG VIỆT NAM
KIEN VANG VIET NAM CO.,LTD – Mã số thuế: 0106942699

Địa chỉ Kiến Vàng tại các Thành Phố lớn trên toàn quốc:
⭐ Hà Nội: Số 48, Ngõ 132, Đường Cầu Diễn, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội – Liên hệ: 0985.53.33.63
⭐ Hồ Chí Minh: 249/2B Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, HCM – Liên hệ: 0985.53.33.63
⭐ Đà Nẵng: Bàu Mạc 6, Quận. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – Liên hệ: 09898.05.766
⭐ Nha Trang: Bùi Ngọc Dương, Vĩnh Thái, Nha Trang – Liên hệ: 09898.05.766

Email: kienvangvietnam2005@gmail.com
Website: https://vanchuyenkienvang.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *