Khách hàng Phạm Duy Luận, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Kiến Vàng tự hào là đơn vị chuyển nhà cho anh Phạm Duy Luận, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội