Khách hàng Nguyễn Trọng Hùng TT Học viện Cảnh Sát, Cổ Nhuế, Hà Nội

Kiến Vàng hân hạnh là đơn vị vận chuyển nhà trọn gói cho anh Nguyễn Trọng Hùng TT Học viện Cảnh Sát, Cổ Nhuế, Hà Nội.