Khách hàng Lê Văn Tuấn tại KĐT Time City, Hà Nội

Kiến Vàng tự hào là đơn vị chuyển nhà cho anh Lê Văn Tuấn tại KĐT Time City, Hà Nội