Được làm việc gần nhà, gần gia đình là mong ước của rất nhiều người nếu bạn là một trong số đó tại sao không làm đơn xin chuyển công tác về gầ nhà theo mẫu mới nhất năm 2019

don xin chuyen cong tac ve gan nha

Bạn chỉ cần copy mẫu đơn xin chuyển công tác này ra Word hoặc tải tại đây rồi điền theo mẫu là được, sau đó gửi lên trưởng đơn vị, trưởng phòng để được xét duyệt chuyển công tác.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………tháng………năm 2019

Quê quán:……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………….

Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:…………………..

……………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm vào ngành:………………………………………………………

Quá trình công tác:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…, ngày….. tháng…. năm 2018

Hồ sơ kèm theo:

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Với mẫu đơn xin chuyển công tác về gần nhà trên đây có thể áp dụng được trong mọi ngành, nghề chỉ cần công ty bạn có cơ, sở hoặc văn phòng gần nhà bạn.

Ngoài ra nếu bạn không thể xin chuyển công tác về gần nhà bạn hoàn toàn có thể chuyển nhà đến gần nơi công tác một cách nhanh chóng và tiết kiệm với dịch vụ chuyển nhà trọn gói của công ty Kiến Vàng chúng tôi.

Chúc bạn sớm được chuyển công tác về gần gia đình!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *