Kính gửi quý khách hàng!

Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà trọn gói / chuyển văn phòng trọn gói của công ty Kiến Vàng, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của quý khách hàng trước pháp luật chúng tôi cam kết rất rõ ràng tại điều 2 quyền và nghĩa của của 2 bên trong hợp đồng vận chuyển với nội dung như sau:

  • Kiến Vàng chịu trách nhiệm vận chuyển, đảm bảo số lượng và chất lượng tại nơi tháo dỡ đến nơi lắp
    đặt.
  • Kiến Vàng không chịu trách nhiệm với các tài sản quan trọng đã nêu trên trong quá trình
    vận chuyển.
  • Kiến Vàng không vận chuyển những mặt hàng trái pháp luật mà nhà nước cấm.
  • Kiến Vàng chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại đồ đạc hư hỏng, vỡ, mất mát trong quá
    trình vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển gồm 03 trang 08 điều, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý
như nhau nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.

Để hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của 2 bên trong hợp động quý khách hàng vui lòng xem chi tiết hợp đồng vận chuyển Kiến Vàng